CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Podporte aj vy Nadáciu Terezy Maxovej deťom

 
Kúpou nášho produktupomôžete mladým ľuďom, ktorí prežili detstvo a dospievanie v ústavnej výchove, s náklady na vysokoškolské štúdium. Pre deti z detských domovov je cesta za vzdelaním už v samotnom počiatku života tŕnistá, niekedy takmer slepá. S vašou podporou môžu znevýhodnení študenti svoj sen premeniť na skutočnosť. Z každého predaného produktu posiela MycoMedica 5,-Kč Nadácii Terezy Maxovej deťom.

O Nadácii Terezy Maxovej deťom

Základným poslaním Nadácie Terezy Maxovej deťom je umožniť každému dieťaťu vyrastať v rodine.

Možno sa vám to bude zdať ako zdanlivo jednoduchý cieľ, ale vedzte, že u nás viac ako 24 tisíc detí vyrastá v ústavnej výchove. Vďaka tomuto faktu sa Česká republika umiestnila na popredných miestach v Európe, v počte detí vyrastajúcich mimo svoju vlastnú rodinu. Európske prvenstvo potom naša republika drží v prepočte detí umiestnených v ústavnej výchove (na 100.000 obyvateľov), kedy za sebou nechala napr. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a ďalšie krajiny.

Na to, aby sme pomohli túto nepriaznivú situáciu zmeniť, je činnosť Nadácie Terezy Maxovej deťom zameraná na nasledujúce tri piliere podpory, ktorými sú:

  1. prevencianežiaduceho odobratia dieťaťa z rodinného prostredia. Veríme, že dieťaťu je najlepšie v jeho vlastnej biologickej rodine, preto ponúkame ohrozeným rodinám konkrétnu pomoc prostredníctvom odborných neziskových organizácií. Nadácia v danej oblasti podporuje napr. terénne práce, asistenčné a konzultačné služby pre rodiny v kríze, najrôznejšie terapie, snaží sa o zmenu systému, atď.
  2. podpora náhradného rodičovstvaAk zlyhajú mechanizmy prevencie a dieťa je predsa len odobraté z rodinného prostredia, potom sa usilujeme o významné skrátenie jeho pobytu v ústavnej výchove. Podporou rozšírenia všetkých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti a profesionalizáciou pestúnskej starostlivosti sa snažíme dieťaťu čo najrýchlejšie zabezpečiť bezpečie a láskavú náruč náhradnej mamy a otca.
  3. kompenzácia nedostatkov ústavnej výchovyje oblasť úzko spojená s podporou detí vyrastajúcich v dojčenských ústavoch a detských domovoch. Mladý človek, ktorý strávil väčšinu svojho doterajšieho života v ústavnej výchove, potrebuje pomôcť so začlenením do samostatného života. V tejto oblasti je preto predovšetkým podporované vzdelanie, všestranný rozvoj a tiež snaha dopriať týmto deťom rovnaké príležitosti na zapojenie sa do samostatného života po opustení detského domova.
  4.  
Účelom nadácie je všestranná podpora a pomoc znevýhodneným a opusteným deťom s cieľom umožniť imzdravý a bezpečný život v rodinnom prostredí.
Ďakujeme za Váš záujem. Aj ten môže mnohé zmeniť.
 samolepka MycoMedica 

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov