CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Vyhlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad a pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených na účely novely Zákona č. 365/2000 Zb. o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácií vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržiava syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlu pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať aj na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky a pod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty na stiahnutie) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie PDF. Na zobrazenie dokumentov v tomto formáte je potrebné mať nainštalovaný prehliadačAdobe Reader, ktorý je zdarma na stiahnutie na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF. 
Niektoré doplnkové či multimediálne funkcie tohto webu môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehliadačaAdobe Flash Player, ktorý je zdarma na stiahnutie na stránkach spoločnosti Adobe inc. 

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov